Dlaczego ubytki zębowe należy uzupełniać, np. protezami?

Ludzka szczęka wyposażona jest naturalnie w żuchwę składającą się z dwóch łuków zębowych odpowiednio po 14 i 16 zębów na górze i na dole. Co ważne, niemal wszystkie zęby podczas kontaktu z przeciwległym łukiem łączą się z innym zębem.

Właśnie przez ten nieprzerwany kontakt ludzka szczęka pozostaje w stałym napięciu i utrata jakiegokolwiek zęba zaburza istniejącą homeostazę. Paradoksalnie niewielka zmiana, jaką jest utrata zęba, wprowadza bardzo duże zmiany w funkcjonowaniu i napięciu szczęki i dlatego należy bezwzględnie uzupełniać braki np. poprzez protetykę.

Skutki niewypełnionych ubytków zębowych

1. Częstym schorzeniem występującym wskutek pozostawienia ubytku po zębie jest tzw. objaw Godona. Polega ono na migracji zębów sąsiadujących z niedawno utraconym oraz wysuwaniu się zębów z przeciwstawnego łuku w stronę luki. W praktyce oznacza to więc przemieszczanie się zębów w osi pionowej i poziomej. Objaw ten prowadzi często do zaburzeń okluzyjnych, zaś te do nawyku zgrzytania zębami, co bardzo je niszczy.

2. Innym częstym przypadkiem jest zaburzenie funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego. Zarówno przez sam ubytek, jak i powstałe w międzyczasie dysfunkcje m.in. wywołane objawem Godona staw może zostać przeciążony, co z kolei znacznie wpłynie na jego możliwości funkcjonowania. Niesymetryczna praca mięśni przy stawie, jako konsekwencja zaburzeń jego pracy może prowadzić dodatkowo do przerostu części z nich.

3. Braki zębowe przeciążają naturalnie pozostałe zęby przez to, że muszą wykonać pracę swoją i dodatkowo zęba, którego już nie ma. Każdy ząb ma swoją fizjologiczną wydolność, która wynika m.in. z budowy przyzębia. Przekroczenie granicy możliwości przeciążonego zęba może prowadzić do złamania lub rozchwiania go.

Wróć do bloga